olimpia dental

Cennik

Cennik usług Stomatologicznych

Diagnostyka RTG

RTG pantomograficzne – 120 zł
RTG punktowe – 50 zł

Profilaktyka i higiena

Pakiet higienizacyjny wg protokołu GBT: skaling, piaskowanie, fluoryzacja i instruktaż higieny – 390 zł

Stomatologia zachowawcza

Badanie stomatologiczne – 60-150 zł
Wypełnienie kompozytowe – od 300 zł
Znieczulenie – 50 zł

Stomatologia dziecięca

Wizyta adaptacyjna z przeglądem – 120 zł
Wypełnienie kompozytowe (białe lub kolorowe) – 250 zł
Odbudowa kompozytowa zęba przedniego po urazie – od 400 zł
Usunięcie zęba mlecznego – od 150 zł

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu

Kwalifikacja do zabiegu w sedacji wziewnej – pierwsza wizyta – 100 zł
Instruktaż użytkowania maseczki do sedacji wziewnej – 60 zł
Zabieg w sedacji wziewnej – pierwsze 30 min. – 200 zł
Zabieg w sedacji wziewnej – każde kolejne rozpoczęte 30 min. – 100 zł

Leczenie endodontyczne (kanałowe)

Cena leczenia uzależniona od liczby kanałów

Leczenie endodontyczne pod mikroskopem – od 850 zł
Powtórne leczenie endodontyczne pod mikroskopem – od 1000 zł

Chirurgia stomatologiczna

Konsultacja chirurgiczna – 200 zł
Usunięcie zęba stałego – od 400 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba ósmego – od 600 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego w kości – 1100 zł

Ortodoncja

Konsultacja ortodontyczna – pierwsza wizyta – 200 zł
Pakiet: modele, zdjęcia foto., plan leczenia ortodontycznego – druga wizyta – 400 zł
Konsultacja – omówienie planu leczenia – 250 zł
Aparat stały – metalowe zamki (jeden łuk) – 2400 zł
Aparat stały – estetyczne zamki (jeden łuk) – 3500 zł
Wizyta kontrolna (aparat stały) – 270 zł
Aparat ruchomy – od 1000 zł
Wizyta kontrolna (aparat ruchomy) – 150 zł
Leczenie nakładkowe systemem Invisalign – od 9500 zł

Implantologia

Cena leczenia uzależniona od warunków klinicznych pacjenta

Konsultacja implantologiczna – 250 zł
Sinus lift (poniesienie dna zatoki szczękowej) – od 4500 zł
Regeneracja kości z przeszczepem – od 4500 zł
Wprowadzenie implantu Thommen – ok. 3500 zł
Korona na implancie – od 3500 zł

Protetyka

Konsultacja protetyczna z planem leczenia – 200 zł
Licówka porcelanowa – 2000 zł
Korona kosmetyczna pełnoceramiczna – 2000 zł
Korona porcelanowa na cyrkonie – 2000 zł
Korona porcelanowa na metalu – 1700 zł
Szyna relaksacyjna – od 1100 zł

Stomatologia estetyczna

Lakowanie (za ząb) – 110 zł
Wybielanie laserowe (dwa łuki) – 1500 zł
Wybielanie nakładkowe (dwa łuki) – 1500 zł
Wypełnienie estetyczne w zębach przednich – od 400 zł

Powyższe ceny publikowane są wyłącznie w celu informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Plan leczenia wraz z wyceną przedstawiane są po przeprowadzeniu badania stomatologicznego.