Maciej Dobrzyński

Stomatolog

W 2004 r. ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2005 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym tej uczelni. Kwalifikacje zawodowe i naukowe:

2010 – specjalizacja w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją;
2012 – stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny;
2016 – specjalizacja w zakresie ortodoncji.

W latach 2007-2010 odbywał szkolenie specjalizacyjne z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją w Specjalistycznej Poradni Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu. Z kolei w okresie 2011-2014 r. zdobywał doświadczenie z zakresu ortodoncji w prywatnej specjalistycznej praktyce ortodontycznej oraz Poradni Ortodontycznej Centrum Wad Twarzoczaszki Wojewódzkiego Szpitala w Olsztynie.

Autor licznych publikacji, uczestnik wielu kursów doskonalących oraz zagranicznych i krajowych stomatologicznych konferencji naukowych.